website_banner_optim

Wild Naliboki


Wild Naliboki is een non-profit vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor roofdieronderzoek en -bescherming in Wit-Rusland. Tegelijk willen we een minder bekend maar uiterst waardevol bosgebied de aandacht geven die het verdient: het woud van Naliboki. Dit bos en moerasgebied ter grootte van een gemiddelde Vlaamse provincie herbergt een quasi complete fauna typisch voor de bossen en moerassen die ooit het volledige laagland van Europa bedekten.

Het is dan ook de ideale uitvalsbasis om onderzoek te verrichten naar de ecologie van grote roofdieren en de wisselwerking tussen predator, prooi en landschap. Bezieler van dit project is professor Vadim Sidorovich, internationaal gerenommeerd roofdierenonderzoeker met meer dan 30 jaar ervaring in het gebied. Vadim Sidorovich en zijn vrouw Irina Rotenko bezitten samen twee veldstations in het Nalibokiwoud die ten dienste staan van onderzoek, educatie en verantwoord ecotoerisme: Naust Eco Station.

Wild Naliboki heeft samen met Naust Eco Station een project uitgewerkt waarbij de drie pijlers onderzoek, educatie en verantwoord ecotoerisme maximaal gecombineerd worden. Wij nodigen elke geïnteresseerde uit om naar het Nalibokiwoud af te reizen en zelf getuige te zijn van de ontzagwekkende biodiversiteit van dit unieke gebied. Deelnemers worden rondgeleid door Professor Vadim Sidorovich. Natuurbeleving en -observatie gaan tijdens de reizen hand in hand met het verwerven van kennis over de grote roofdieren en het gebied.

Wild Naliboki biedt iedereen die een natuurreis wil boeken bij Naust Eco Station de mogelijkheid aan om één van onze vrijwillige onderzoekers mee te nemen. Die kan er gedurende de periode van de reis volledig onbezoldigd veldwerk uitvoeren. Via deze formule wordt ecotoerisme maximaal gekoppeld aan onderzoek en bescherming. Meer info vindt u in de rubrieken trips en onderzoek.

Via fundraising en de opbrengst van benefietavonden kopen we onderzoeksmateriaal aan die we zelf inzetten in het Nalibokiwoud. Het Wit-Russisch / Belgisch onderzoeksproject focust momenteel sterk op lynx. Alle onderzoeksresultaten zullen gebundeld worden in een boek over de ecologie van de lynx.

Wij zijn er van overtuigd dat het genereren van kennis en het creëren van een draagvlak de eerste stappen naar een betere bescherming zijn. Dat dit geen loze woorden bewijst professor Sidorovich dag in dag uit op het terrein. Hij stond aan de wieg van de creatie van een reservaat in het gebied en slaagde er dankzij zijn onderzoeksresultaten in om een hele resem beschermingsmaatregelen voor wolven te verankeren in de wet, een enorme omwenteling in een land waar tot voor kort de uitroeiing van wolven door de overheid werd aangemoedigd met premies. Het hoeft niet te verwonderen dat het afdwingen en handhaven van deze wetten – net zoals elders in Europa – niet van een leien dakje loopt. De jachtlobby staat ook in Wit-Rusland bijzonder sterk, is verweven in alle geledingen van de maatschappij en oefent een constante druk uit. Ook in het reservaat zelf gebeuren helaas nog veel onfrisse praktijken. De aanwezigheid van het Naust Eco Station-team op het terrein staat echter ook garant voor sociale controle. Wanpraktijken en inbreuken op de wet worden door hen aangeklaagd, via gerechtelijke stappen en via media-aandacht.